Tervetuloa lukemaan tätä asukasyhdistyksistä kertovaa nettisivua. Oletko koskaan miettinyt, miten oman alueesi asukasyhdistys voi olla mukana edistämässä oman alueen ihmisten turvallisuutta, hyvinvointia ja sitä kautta myös onnellisuutta? Monilla suomalaisilla paikkakunnilla asukasyhdistykset aktiivisine persoonineen ovat tärkeä linkki aktiiviseen elämään.

Mitä paikalliset asukasyhdistykset tekevät?

Asukasyhdistyksissä tehdään kaikenlaista tarpeellista, ajankohtaista ja alueella asuvien henkilöiden päivittäistä elämää parantavaa toimintaa. Asukasyhdistykset haluavat kehittää omaa asuinaluettaan ottamalla vastaan erilaisia toteuttavia ideoita sekä järjestämällä muun muassa erilaisia siivous- ja korjaustalkoita. Asukasyhdistykset voivat toimia myös työllistäjinä henkilöille, joiden on vaikea saada esimerkiksi sairautensa vuoksi työtä tavallisilta työmarkkinoilta.

Asukasyhdistysten toiminta on laajaa ja kattaa monia elämänalueita. Asukasyhdistyksen jäsenissä voi olla mukana kahvilan pitäjiä, lähihoitajia, ATK -alan ammattilaisia, valokuvaajia, toimittajia, kuvataiteilijoita, rakennusmiehiä ja ompelijoita, eli monien ammattikuntien edustajia. Alan ammattilaiset voivat siis tarjota palveluitaan pientä maksua vastaan, jonka palvelun tarvitsija voi vähentää omassa verotuksessa kotitalousvähennyksen avulla. Asiasta saa enemmän tietoa verkosta ja asukasyhdistyksen aktiiveilta.

Blogimme käsittelee asukasyhdistyksen roolia nykypäivänä, jolloin se voi toimia tärkeänä hyvinvointia edistävänä tahona alueen asukkaille. Nykyään jokainen kansalainen on yhä tärkeämmässä roolissa oman alueensa asukkaana, kuntalaisena, säännöllisenä tuotteiden ja palveluiden kuluttajana, yksilönä, tiedon etsijänä ja aktiivisena kansalaisena. Tule siis sinäkin mukaan oman asukasyhdistyksesi toimintaan, ideoi, harrasta, toimi ja vaikuta oman itsesi sekä muiden alueen asukkaiden hyväksi.

Asukasyhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki vähintään 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Perheet voivat kokonaisuudessaan olla jäseniä, jolloin vanhempien jäsenyys kattaa myös koko perheen.

  • Yhdistyksen varsinainen jäsen on henkilö, joka on kiinnostunut asukasyhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.
  • Kannattajajäsen on aina yksityinen henkilö tai vastaavasti oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee asukasyhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemusten perusteella.
  • Tervetuloa mukaan oman asukasyhdistyksesi vireään ja mukavaan toimintaan!