Joko olet liittynyt alueellasi toimivaan vireään ja mukavaan asukasyhdistykseen? Tiedätkö, minkälaisia asioita asukasyhdistyksessä tehdään ja kuka asukasyhdistykseen voi liittyä? Tarkastellaan seuraavaksi muutamia yleisimpiä asioita, joiden parissa paikalliset asukasyhdistykset työskentelevät.

Yhdistykset työllistävät ja ehkäisevät syrjäytymistä

Jokainen voi liittyä alueellaan toimivaan asukasyhdistykseen ja osallistua sen toimintaan omien voimavarojensa mukaisesti. Asukasyhdistykset järjestävät jäsenilleen monia mielenkiintoisia kursseja, talkoita ja muuta toimintaa sekä voivat myös työllistää henkilöitä, jotka eivät ole saaneet työtä virallisilta työmarkkinoilta. Asukasyhdistys voi ottaa myös joko säännöllisesti tai tarvittaessa yhteyttä oman kuntansa asukkaisiin, asukasyhteisöihin, muihin alueella vaikuttaviin yhdistyksiin tai kunnan viranomaisiin ja luottamushenkilöihin. Useimmilla suuremmilla paikkakunnilla vaikuttaa yleensä myös niin sanottu yhteistyöryhmä, joka koostuu edellä mainituista henkilöistä ja organisaatioista.

Asukasyhdistys voi halutessaan työllistää henkilöitä joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti, toistaiseksi tai määräaikaisesti. Useimmissa tarjottavissa työtehtävissä arvostetaan eniten elämänkokemusta, ei siis välttämättä huomioida ollenkaan tarvittavaa ammattikoulutusta tai sen puuttumista. Tärkeitä, käytännönläheisiä työtehtäviä on usein tarjolla liittyen joko vuoden aikaan tai vaikkapa johonkin yhdistyksen tulevaan tai parhaillaan meneillään olevaan projektiin.

Remontit, pihatyöt, siivous- ja asiointiapua edustavat työt, tietokonetyöt tai esimerkiksi erilaiset toimisto- ja markkinointityöt ovat suosittuja monissa yhdistyksissä. Työllistyminen yhdistyksessä voi olla myös tärkeä ponnahduslauta avoimille työmarkkinoille. Asukasyhdistys voi työllistää eri ikäisiä henkilöitä monin eri tavoin, kuten esimerkiksi TE-keskuksen työmarkkinamäärärahojen, kesätyösetelien, erilaisten projektien tai Raha-automaattiyhdistyksen tuen avulla.

Ihminen tarvitsee päivittäin toista ihmistä

Nykyään yksinäisyys on hyvin yleistä asuinpaikkakunnasta, iästä, koulutuksesta, sukupuolesta tai muista asioista riippumatta. Aina ei ole helppoa löytää läheistä ystävää, vaikka olisi luonteeltaan hyvin sosiaalinen. Internetin erilaiset harrastusfoorumit tarjoavat osaltaan monille sosiaalista kanssakäymistä verkossa, mutta se ei ole kuitenkaan sama kuin ihmisen kohtaaminen kasvotusten. Asukasyhdistys erilaisine kursseineen, talkoineen ja teemailtoineen on erinomainen tilaisuus tutustua ihmisiin ja osallistua vaikkapa mukavaan vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksen harraste-illoissa ja -tiloissa voi myös kohdata samanhenkisiä ja samanlaisista asioista kiinnostuneita kanssaeläjiä, siis ihmisiä.

Kursseja ja talkoita

Monet harrastukset ja talkoot, kuten läheisen jalkapallokentän kunnostaminen, suosittu mölkyn heitto, linnunpönttöjen tekeminen, villasukkien kutominen, leivonnaisten valmistaminen tilauksesta, ruoanlaitto-, valokuvaus-, tietokone- ja askartelukurssit ovat erittäin suosittuja. Suosittuja ovat myös näytelmä- ja käsityöpiirit sekä yhdistyksen oman lehden toimittaminen verkossa.