Asukasyhdistyksissä vapaaehtoiset ovat aina kullanarvoinen asia. Vapaaehtoisia toivotaan toimintaan lisää, heitä koulutetaan, arvostetaan ja ennen kaikkea toivotaan, että vapaaehtoisena työskentelevät henkilöt jaksaisivat vaikuttaa ja osallistua säännöllisesti yhdistyksen toimintaan.

Vapaaehtoisena voi vaikuttaa muun muassa ennen kaikkea omaan ja myös kanssaihmisten nykyiseen ja tulevaan hyvinvointiin. Vapaaehtoistoiminnassa tarvitaan voimavaroja, jotta voi toimia järjestäjänä tai osallistujana tai jopa molempina erilaisissa yhdistyksen tapahtumissa. Useimmiten vapaaehtoistyö on erilaisten luentojen, kurssien ja tapahtumailtojen järjestämistä.

Vapaaehtoisena työskentelevä rohkaisee muita aktiivisuudellaan, mutta haluaa myös itse rohkaista muita. Jos yhdistyksessä on paljon vapaaehtoistoiminnassa työskenteleviä henkilöitä, sitä enemmän on myös osaamista, hienoja, toteuttavia ideoita ja ennen kaikkea hyödynnettäviä resursseja.

Vapaaehtoistyötä tekevä henkilö voi työskennellä muun muassa seuraavissa tehtävissä, kuten digijelpparina, sporttikummina, ompelijana, ystävänä maahanmuuttajalle ja maahanmuuttajaperheille, ystävänä vanhuksille ja yksinäisille, vertaistukiohjaana ja vertaistukihenkilönä sekä missä tahansa tehtävissä, joissa apua tarvitaan. Vapaaehtoistyössä toimiva henkilö tarvitsee itse myös tukea, kiitosta ja rohkaisua. Useimmissa asukasyhdistyksissä vapaaehtoisten perehdyttämisestä, tuesta, rekrytoinnista ja niin sanotusta ”henkisestä tuesta” huolehditaan todella hyvin. Vapaaehtoistyöntekijäksi voi ilmoittautua joko perinteisen ilmoitustaulun välityksellä, sosiaalisessa mediassa tai Toimeksi.fi -verkkopalvelussa. Halukkuudesta toimia vapaaehtoistyöntekijänä voi kertoa myös vaikkapa asukasyhdistyksen kokouksissa.

Kiitä ja kannusta vapaaehtoisena työskentelevää henkilöä

Jokainen tarvitsee muistamista, kannustusta ja arvostamista. Erityisen positiivista huomiota tarvitsevat tietenkin kaikki ne vapaaehtoiset, jotka antavat aikaansa ja osaamistaan muiden käyttöön. Asukasyhdistyksissä on innokkaalle vapaaehtoistoiminnalle jatkuvaa kysyntää. Useammat vapaaehtoistyössä toimivat ovat todella motivoituneita ideoimaan erilaista toimintaa ja aktivoimaan erityisesti sekä nuoria että myös virkeää senioriväestöä mukavan vapaaehtoistoiminnan pariin.

Vapaaehtoistoiminta tuo mukanaan paljon hyötyä ja iloa. Asukasyhdstyksen vapaaehtoistoimintaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset ihmiset. Yleisesti vapaaehtoistoiminnan avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti lämpimään välittämiseen ja aktiiviseen kanssakäymiseen ihmisten välillä. Vapaaehtoistyötä on tutkittu myös kansantaloudellisesti, johon sillä näyttäisi olevan todella myönteinen vaikutus. Yleisesti on laskettu, että aktiiviseen vapaaehtoistyöhön sijoitetulla eurolla saadaan aikaan noin 6-kertainen tuottavuus.

Asukasyhdistyksissä ahkerat vapaaehtoistyöntekijät toimivat muun muassa yhdistyksen kirpputoritoiminnassa mukana, järjestävät tarpeen mukaan yhteislaulu- ja karaokeiltoja, runo- ja keskustelupiirejä, liikunnallisia kerhoja sekä käsityökerhoja että kaikkea muuta mukavaa siltä väliltä. Ei siis muuta kuin mukaan antoisaan vapaaehtoistoimintaan.