Helmikuun Porinapiirit

2.2.2018

Porinapiiriin osallistujille ilmainen kahvi, pulla 1€.


2.2   Oulun kaupungin vanhusneuvosto

Oulun kaupungin vanhusneuvoston puheenjohtaja Aulikki Heinonen tulee kertomaan vanhusneuvoston toiminnasta, joka edistää palveluiden saatavuutta ja laatua, sukupolvien välistä tasa-arvoa, ikääntyneiden asioita ja vanhuuden arvostusta.


9.2    Rikosuhripäivystys

Toiminnanohjaaja Tanja Korkala esittelee Rikosuhripäivystyksen toimintaa Oulun seudulla sekä valtakunnallisia palveluja. Pääpaino on ikäihmisiin kohdistuvissa rikoksissa ja kaltoinkohtelussa. Yhteistä pohdintaa siitä, kuinka voi turvata itsensä ja omaisuutensa sekä ennaltaehkäistä rikoksen kohteeksi joutumista.


16.2  Oulun Musiikkikeskus ja Sinfonia, Pulssi Ry

Virpi Länkelä sekä Pulssi ry:n puheenjohtaja Pirjo Kuusiniemi tulevat kertomaan Oulun Musiikkikeskuksesta, Oulu Sinfonia orkesterin tulevista mielenkiintoisista konserteista sekä orkesterin kannatusyhdistyksestä, Pulssi ry:stä.


23.2  Museo- ja tiedekeskus Luuppi, Senioriklubi​

Anna-Riikka Hirvonen ja Outi Dekker tulevat kertomaan museo- ja tiedekeskus Luupin tulevista tapahtumista sekä esittelevät Luupin senioriklubin toimintaa. Luuppiin kuuluu Oulussa yhdeksän kohdetta, mm. Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun taidemuseo, Tiedekeskus Tietomaa, Turkansaaren ulkomuseo ja Kierikkikeskus.


 

TERVETULOA!