Naapuriapu, Asukkaista turvaa toisilleen -hanke

Hankkeen kehittämisvaihe on valmis. Kiitämme kaikkia hankeeseen osallistuneita vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita sekä yhdistyksen työntekijöitä.

Kehitimme ja kokeilimme talo- ja pihakävelymallia Oulussa kolmessa eri kaupunginosassa, erityyppisissä asuintaloissa. Näiden kokemusten perusteella on julkaistu yksityiskohtainen ohje talo- ja pihakävelyn järjestämiseen (sivun alaosassa). Ohjeen avulla on helppo suunnitella ja toteuttaa kävely kerros- tai rivitalossa. Ohje soveltuu myös omakotialueella toteutettavaan kävelyyn. Ohjeen voi noutaa myös paperisena versiona asukastuvalta. Ohjeen liitteenä on myös materiaalia kävelyn suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi.

Olemme julkaisseet maksuttoman tärkeät puhelinnumerot jääkaappimagneetin jonka voi noutaa Katoppa-asukastuvalta. Magneetissa on numerot kiireellisen avuntarpeen sattuessa esimerkiksi yöllä tai viikonloppuna tilanteisiin jolloin ei ole aikaa miettiä mihin soittaisi. Magneetista löytyy myös naapuriapupuhelimen numero.

Taustaa

Asukkaista turvaa toisilleen on naapuriavun kehittämisen pilottihanke, jonka päärahoittajana toimii oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvosto.Hankkeen tavoitteena on turvallisuudentunteen vahvistaminen asukkaiden keskuudessa. Tarkoitus on myös luoda valtakunnallinen naapuriavun toimintamalli.Hanke järjesti mm. teemapäiviä ja tapahtumia joissa valmennettiin asukkaita turvallisen asumisen ja liikkumisen käytäntöihin.

PDF-tiedostoTalokavely_opas A4.pdf (65 kB)
Luettava ja suoraan tulostettava opas A4
PDF-tiedostoNaapuriapuhankeen talokävely pohja.pdf (85 kB)
Tulostettava versio suunnittelu- ja raporttipohjasta
Tuntematon tiedostomuotoKutsu talokävelylle tyhjä pohja.rtf (1.7 MB)
Tulostettava ja tekstinkäsittelyohjelmalla muokattava tiedote. pohjan voi myös vain tulostaa ja merkitä tiedot kynällä.
PDF-tiedostoTalokavely_muistutus 2015.pdf (73 kB)
Tulostettava muistutus talo- ja pihakävelystä
PDF-tiedostoTalokävely Maikkulanraitti raportti.pdf (304 kB)
Esimerkki talo- ja pihakävelyn suunnitelmaan pohjautuvasta raportista
PDF-tiedostotalokavely_opas_4 sivuinen.pdf (147 kB)
Tulostettava versio nelisivuisesta oppaasta. Tulosta kaksipuoleisena, tulostus lyhyen sivun kautta tai vaihtoehtoisesti taitettu lehtinen (riippuen tulostimesta).