Oulun Tieto ry (ATK-apu ja kurssit)

- Opastaa ja ohjaa vuorovaikutuksellisesti -
- Tekee sen mahdolliseksi -

Oulun Tieto ry edistää kansalaisten tietoteknisten taitojen omaksumista ja ylläpitämistä. Laadukkaan ohjauksen varmistamiseksi yhdistys pitää myös yllä omaa ajantasaista osaamistaan mm. sähköisten palvelujen hallitsemisessa nyt ja tulevaisuudessa. Toimintaan haetaan rahoitusta mm. valtiolta, kaupungilta sekä säätiöiltä. Yhteistyö muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa on tärkeää.

Yhdistys tarjoaa itse tuottamaansa oppimateriaalia ja ohjausta omakustannushintaan.

Lisäksi se tarjoaa neuvontaa ja palveluja asukkaiden kotiin tuotuna henkilökohtaisesti ja ilman kiirettä.

Yhdistys toimii paikallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti tuottaakseen mahdollisimman hyvää palvelua kohderyhmilleen. Yhdistyksen hallitus on erityisesti kiinnostunut ihmisläheisestä, vuorovaikutuksellisesta ja ammattimaisesti toteutetusta toiminnasta. Hallituksen jäsenet ovat oman alansa asiantuntijoita ja vilpittömästi vapaaehtoispohjalta toimivia henkilöitä.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja yleishyödyllinen.

  Asiakaspalvelu/neuvonta 040 244 3873  oulun.tieto.ry@outlook.com
  Tiedotus- ja sopimusasiat 044 7177 388