Työnhakijoille

Katoppa-asukastupa työllistää vuosittain kymmeniä henkilöitä erilaisiin tehtäviin välityömarkkinaperiaatteella. Asukastuvan toiminnasta vastaava Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry. on kolmannen sektorin työnantaja, joka harjoittaa sekä yleishyödyllistä toimintaa että pienimuotoista elinkeinotoimintaa. Olemme arvonlisä- ja tuloverovelvollinen toimija.

Työllistymisen muodot
Katoppa-asukastuvalle voi työllistyä myös muuten kuin palkkaperusteisesti: työelämävalmennus, työharjoittelu, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, kesätyöseteli, TET ja vapaaehtoistyö ovat meillä tuiki tavallisia työllistymisen muotoja.

Työsuhteiden tai -jaksojen ajat vaihtelevat viikosta 1,5 vuoteen. Työpäivät ovat yleensä 4–8 tunnin mittaisia, työviikot 2–5 päivää.

Työnkuvat

Katoppa-tupa on asukkaita palveleva asukastupa, joten tärkeimmät työtehtävät liittyvät asiakaspalveluun virike- ja kerhotoiminnoissa, keittiössä, toimistossa, ATK-kursseilla, asiointiavussa, korjausompelimossa ja projekteissa. Kokilta, ATK-ohjaajalta ja korjausompelijalta edellytämme alan koulutusta, asiointiavussa koulutus on erityisplussaa. Järjestämämme tapahtumat tuovat oman mausteensa arjen keskelle.

Työyhteisö
Päivittäisessä työssä työntekijöiden tukena on lähiesimiehiä (toiminnanohjaaja, atk-ohjaaja, kokki) sekä työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Meriheinän hallitus päättää pelisäännöistä.

Tavallisesti henkilöstöä on työ- tai harjoittelusuhteessa samanaikaisesti n. 14 henkilöä. "Katoppa-tiimi" kokoontuu säännöllisin väliajoin henkilöstöpalavereihin, joissa keskustellaan mieltä askarruttavista asioista ja tehdään työyhteisöä koskevia päätöksiä.

Tuvalta työelämään
Meriheinä työnantajana panostaa siihen, että Katoppa-tuvan työntekijöillä olisi asukastupajakson päättyessä entistä paremmat valmiudet muualle työelämään. Työntekijät saavat käydä muiden työnantajien työhaastatteluissa, joita varten laadimme mielellämme vaikkapa suosituksen. Kaikki tämä on mahdollista sopimuksen mukaisena työaikana.

Rekrytointi
Katoppa-asukastuvalle pääsee töihin montaa reittiä, kuten omalla yhteydenotolla, TE-toimiston osoituksella, kaupungin, Kelan tai vakuutusyhtiön kautta. Ilmoitamme joistakin avoimista paikoista myös TE-toimiston Internet-sivustolla osoitteessa www.mol.fi

Tule käymään tai ota yhteyttä:
Puh. 044 7177 388
matti.svala@katoppa.fi